Computer/Network

บริการออกแบบ ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ เซอร์เวอร์ (Server) ให้กับองค์กรทุกขนาด หรือผู้ใช้ตามบ้านทั่วไป โดยบริษัท ฯ จะคำนึงถึงการออกแบบและวางระบบให้มีประสิทธิภาพ
เป็นไปตามความต้องการ ผสมกับการใช้เทคโนโลยี ที่ช่วยในการสนับสนุนระบบคอมพิวเตอร์ของท่านให้มีความทันสมัย ตอบสนองทุกความต้องการของธุรกิจ

Computer Server Diagram

บริการออกแบบ ระบบเครือข่าย และอินเตอร์เน็ต ให้ท่านได้สัมผัสกับระบบเครือข่ายที่มีความเสถียร การใช้งานราบรื่น ไม่ติดขัดกับธุรกิจของท่าน โดยเราเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับขนาดของธุรกิจของท่าน ประยุกต์และปรับใช้กับองค์กรของท่าน เพื่อให้เกิดประโยชน์การใช้งานสูงสุด

 

Network Diagram

 

logo_com